Høst

Canon EOS 550D // Canon 50mm f/1.8

6 kommentarer

Photoshop - sensurere bilder

 

- Først åpner du bildet i photoshop, og markerer området du vil sensurere 

- Deretter klikker du på 'Filter' etterfulgt av 'Bryt opp', og 'Mosaikk...' 

- Da får du opp et lite vindu hvor du kan velge størrelsen på sensurfirkantene 

- Velg størrelsen du vil ha og klikk 'OK'. Nå kan du lagre bildet, eller sensurere flere områder


7 kommentarer

hits